Informācija par apdraudējumiem

kovter

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar kovter datorvīrusu, kas ir ļaundabīga reklāmas programmatūra. Tās uzdevums, izmantojot inficētā lietotāja datoresursus, ir ģenerēt statistiku un "klikšķus" ārējām mājaslapām. Minētais vīruss visbiežāk tiek izplatīts caur inficētiem e-pasta pielikumiem dažādās SPAM kampaņās.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://www.pcrisk.com/removal-guides/14957-kovter-trojan

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with kovter, a computer virus that is malicious ad software. Its task is to generate statistics and "clicks" to external websites using the infected user's computer resources. The virus is most commonly spreading through infected e-mail attachments in various SPAM campaigns.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

More information is available here:
https://www.pcrisk.com/removal-guides/14957-kovter-trojan

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.