Informācija par apdraudējumiem

kelihos.e

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar kelihos datorvīrusu. Šī ļaunatūra paredzēta sensitīvas informācijas (paroļu, bankas pieejas datu, kriptovalūtas utt) zagšanai no lietotāja iekārtas. Vīruss var izplatīties caur ārējiem datu nesējiem, tādiem kā zibatmiņa.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu. Kā arī nomainīt visas paroles, kas saglabātas uz iekārtas.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://www.virusradar.com/en/Win32_Kelihos.E/description

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību

English


What happened:
Your computer may have been infected with kelhos computer virus. This malware is designed to steal sensitive information (passwords, bank access data, cryptocurrency, etc.) from the user's device. The virus can spread through external data carriers, such as flash memory.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required. As well as change all passwords stored on the device.

More information is available here:
https://www.virusradar.com/en/Win32_Kelihos.E/description

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.