Informācija par apdraudējumiem

jadtre

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar jadtre datorvīrusu. Tas ir vīruss, kurš inficē Windows Executable failus un izplatās tīklā, inficējot citus datorus, kuri ir pieslēgti šim tīklam. Šis vīruss neļauj Windows operētājsistēmai pāriet "safe mode", un cenšas pieslēgties pie vietnes, no kuras cenšas lejupielādēt un palaist vēl citu ļaunatūru.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu. Kā arī nomainīt visas paroles, kas saglabātas uz iekārtas.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://www.trendmicro.com/vinfo/us/threat-encyclopedia/malware/pe_jadtre.a

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with the jadtre computer virus. It is a virus that infects Windows Executable files and spreads on the network, infecting other computers connected to that network. This virus does not allow the Windows operating system to switch to "safe mode", and tries to connect to a site to download and run more malware.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required. As well as change all passwords stored on the device.

More information is available here:
https://www.trendmicro.com/vinfo/us/threat-encyclopedia/malware/pe_jadtre.a

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.