Informācija par apdraudējumiem

icedid

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir inficēts ar icedid (arī pazīstams kā BokBot) datorvīrusu, kas zog lietotāju bankas konktu piekļuves datus. Šis vīruss parasti tiek izplatīts ar surogātpasta starpniecību, tipiski caur Microsoft Office failu pielikumiem, kuros iestatīti kaitnieciski macros.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://securityintelligence.com/posts/breaking-the-ice-a-deep-dive-into-the-icedid-banking-trojans-new-major-version-release/

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may be infected with icedid (also known as BokBot), a computer virus that steals user bank account access data. This virus usually spreads through spam, typically through Microsoft Office file attachments that contain malicious macros.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

More information is available here:
https://securityintelligence.com/posts/breaking-the-ice-a-deep-dive-into-the-icedid-banking-trojans-new-major-version-release/

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.