Informācija par apdraudējumiem

goznym

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar GozNym datorvīrusu. Minētais vīruss ir banku trojānis, kas paredzēts bankas kontu piekļuves informācijas zagšanai no inficētās iekārtas.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu. Kā arī aicinām nomainīt uz inficētās iekārtas saglabātās paroles un bankas kontu piekļuves datus.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību

English


What happened:
Your computer may have been infected with the GozNym computer virus. The virus is a banking trojan designed to steal bank account access information from an infected device.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required. We also ask you to change the passwords and bank account access data stored on the infected device.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.