Informācija par apdraudējumiem

expiro

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar expiro datorvīrusu, kas inficē un pārveido EXE failus uz Jūsu iekārtas un tai pievienotajiem datu nesējiem. Šis vīruss arī zog norēķinu karšu datus no inficētas ierīces, nolasot lietotāja darbības uz klaviatūras.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu. Kā arī, ja uz inficētās iekārtas esat ievadījis savus norēķinu karšu datus - aicinām operatīvi sazināties ar savu banku un bloķēt maksājuma karti (to iespējams izdarīt arī savā interneta bankā no citas, neskartas ierīces)

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://www.f-secure.com/v-descs/virus_w32_expiro_a.shtml

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with expiro, a computer virus that infects and changes EXE files on your device and attached data carriers. This virus also steals payment card data from an infected device by reading user actions on the keyboard.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required. Also, if you have entered your payment card data on the infected device – please contact your bank and block the payment card (this can also be done in your internet bank from another device that is not infected) as soon as possible.

More information is available here:
https://www.f-secure.com/v-descs/virus_w32_expiro_a.shtml

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.