Informācija par apdraudējumiem

esfury

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar esfury datorvīrusu. Šī ļaunatūra var viegli izplatīties no vienas iekārtas uz citu, bez mijiedarbības ar lietotāju. Šajā gadijumā izplašanās notiek caur Windows Live Messenger vai ārējiem datu nesējiem.
Šis vīruss arī var modificēt failus uz lietotāja datora, kā arī pārtraukt vairākus svarīgus iekārtas procesus. Esfury var arī kontaktēties ar kontroles serveriem, lai lejupielādētu citas kaitnieciskas programmas.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu. Kā arī nomainīt visas paroles, kas saglabātas uz iekārtas.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/threats/malware-encyclopedia-description?Name=Worm:Win32/Esfury

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with esfury computer virus. This malware can easily spread from one device to another without user interaction. In this case, the expansion takes place through Windows Live Messenger or external storage carriers.
This virus can also modify files on the user's computer, as well as interrupt several important device processes. Esfury can also contact control servers to download other malicious programs.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required. As well as change all passwords stored on the device.

More information is available here:
https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/threats/malware-encyclopedia-description?Name=Worm:Win32/Esfury

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.