Informācija par apdraudējumiem

disorderstatus

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Iespējams, ka Jūsu dators ir ticis inficēts ar disorderstatus datorvīrusu, kas izplata reklāmas. Viena no pazīmēm, kas par to varētu liecināt - uznirstoši logi Jūsu datora ekrānā, kas ved uz kaitnieciskām vietnēm.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://malwarefixes.com/threats/disorderstatus-ru/

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with disorderstatus, a computer virus that distributes advertisements. One of the signs that could indicate this is pop-ups on your computer screen that lead to malicious websites.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

More information is available here:
https://malwarefixes.com/threats/disorderstatus-ru/

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.