Informācija par apdraudējumiem

device-id:cve-2024-21762

Apdraudējuma apraksts:

Kritiskā ievainojamība CVE-2024-21762 konstatēta "FortiOS" un "FortiProxy" produktos ļauj neautorizētām uzbrucējam veikt attālināta koda izpildi, izveidojot ļaundabīgu http pieprasījumu. Lūdzam pārbaudīt vai Jūs izmantota produkta versija ir pakļauta minētai ievainojamībai un nepieciešamības gadījumā veikt versijas atjauninājumus. Informācija par ievainojamībai pakļauto produktu versijām ir atrodama: https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-24-015 Critical vulnerability CVE-2024-21762 discovered in "FortiOS" and "FortiProxy" products allow unauthorized attacker to perform remote code execution via malicious http requests. We urge you to check if production versions are subject to this vulnerability and if so perform version updates. Information regarding affected product versions is available at: https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-24-015