Informācija par apdraudējumiem

device-id:cve-2022-26143

Apdraudējuma apraksts:

Jūs saņēmāt šo e-pastu tāpēc, ka Jūsu MiCollab/MiVoice Business Express iekārta, iespējams, ir pakļauta ievainojamībai CVE-2022-26143.

Tā ir ievainojamība, kuru veiksmīgi izmantojot uzbrucējs, ļauj uzbrucējam piekļut pie sensitīvas informācijas, kā arī izmantot to iekārtu lai realizētu pakalpojumatteices uzbrukums. Šī ievainojamība skar: MiCollab (Līdz (neieskaitot) 9.4)

MiVoice Business Express (Līdz (ieskaitot) 8.1))

Ko darīt:
Nepieciešams veikt attiecīgos programmatūras atjauninājumus.

Papildu informācija pieejama šeit:
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-26143 *Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English

What happened:
You received this email because your MiCollab/MiVoice Business Express device is potentially vulnerable to the vulnerability CVE-2022-26143.

It is a vulnerability that, if successfully exploited by an attacker, will release sensitive information to the attacker as well allow the attacker to use the device to perform a DDoS (distributed denial-of-service) attack.
Affected Products: MiCollab (Up to (including) 9.4)

MiVoice Business Express (Up to (excluding) 8.1))

What to do:
Please upgrade your MiCollab/MiVoice Business Express device to a version where this vulnerability is fixed.

More info:
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-26143

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.