Informācija par apdraudējumiem

cycbot

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir inficēts ar cycbot vīrusu. Šis vīruss tiek izmantots, lai lietotājus aizmānītu uz kaitnieciskām vietnēm, kurās ir izlikti krāpnieciski sludinājumi, ka arī tiek palaistas citas ļaunatūras. Cycbot var arī pieslēgties pie kontroles servera, lai saņemtu norādes no kibernoziedznieka.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://www.trendmicro.com/vinfo/us/threat-encyclopedia/malware/cycbot

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may be infected with cycbot virus. This virus is used to trick users and make them use malicious websites that post fraudulent advertisements and run other malware. Cycbot can also connect to a control server to receive instructions from a cybercriminal.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

More information is available here:
https://www.trendmicro.com/vinfo/us/threat-encyclopedia/malware/cycbot

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.