Informācija par apdraudējumiem

coinminer

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir inficēts ar coinminer datorvīrusu. Šis vīruss fonā izmanto jūsu datorsistēmas resursus (galvenokārt GPU jaudu), lai ģenerētu kriptovalūtu. Tāpēc Jūs varētu novērot lēnāku datora darbību.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may be infected with coinminer computer virus. This virus uses your computer system resources (mostly GPU power) in the background to generate cryptocurrency. Therefore, you may experience your computer running slow.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.