Informācija par apdraudējumiem

changeup

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir inficēts ar Changeup ir datorvīruss, kas izplatās, veidojot savas kopijas uz ārējiem datu nesējiem (USB, ārējie cietie diski utt.) un tīklam pievienotās koplietošanas sistēmās. Šī ļaunatūra pati spēj lejupielādēt vēl arī citas kaitnieciskas programmas.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may be infected with Changeup, a computer virus that spreads by making copies on external data carriers (USB, external hard drives, etc.) and on network connected sharing systems. This malware itself can download other malicious software.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.