Informācija par apdraudējumiem

c2server

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu ierīce bez Jūsu ziņas iespējams tiek attālināti izmantots kā ļaunatūras vadības serveris. Tas nozīmē, ka uzbrucējs izmanto jūsu ierīci, lai izsūtītu, vai vadītu ļaunatūru ar mērķi kompromitēt citas sistēmas.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your device may be used remotely as a malware control server without your knowledge. This means that an attacker is using your device to send out or run malware to compromise other systems.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.