Informācija par apdraudējumiem

boaxxe

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir inficēts ar boaxxe vīrusu. Šis vīruss ir pazīstams ar to, ka tas var izveidot "backdoor" - slēptu piekļuvi Jūsu datorsistēmā, kā arī zagt sensitīvu informāciju.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://blog.malwarebytes.com/detections/trojan-boaxxe/

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may be infected with boaxxe virus. This virus is known for the fact that it can create a "backdoor" – hidden access to your computer system, as well as steal sensitive information.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

More information is available here:
https://blog.malwarebytes.com/detections/trojan-boaxxe/

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.