Informācija par apdraudējumiem

blakamba

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir inficēts ar Blakamba vīrusu. Šis vīruss var lejupielādēt citus ļaundabīgus kodus uz jūsu iekārtas.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu.

Papildu informācija pieejama šeit:
https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/threats/malware-encyclopedia-description?name=win32/blakamba

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may be infected with Blakamba virus. This virus can download other malicious codes to your device.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

Additional information is available here:
https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/threats/malware-encyclopedia-description?name=win32/blakamba

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.