Informācija par apdraudējumiem

bitcoinminer

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir inficēts ar BitCoinMiner ļaunatūru. Tas ir datorvīruss, kurš izmanto Jūsu datora iekšējos resursus, lai fonā "ražotu" kriptovalūtu, tādēļ iespējams esat pamanījuši nepilnības Jūsu datora darbībā, piemēram, tā darbība kļuvusi lēnāka.

Papildu informācija pieejama šeit:
https://blog.malwarebytes.com/detections/trojan-bitcoinminer/

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību

English


What happened:
Your computer may be infected with BitCoinMiner malware. It is a computer virus that uses your computer's internal resources to "produce" cryptocurrency in the background, so you may have noticed deficiencies in your computer, such as slowing down.

Additional information is available here:
https://blog.malwarebytes.com/detections/trojan-bitcoinminer/

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.