Informācija par apdraudējumiem

avalanche-vawtrak

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir inficēts ar Avalanche Vawtrack (arī pazīstams kā Neverquest) datorvīrusu, kas zog interneta bankas piekļuves datus.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu.

Vīrusa apraksts pieejams šeit:
https://www.mcafee.com/blogs/other-blogs/mcafee-labs/neverquest-banking-trojan-wild/

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may be infected with Avalanche Vawtrack (also known as Neverquest) a computer virus that steals internet banking access data.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

A description of the virus is available here:
https://www.mcafee.com/blogs/other-blogs/mcafee-labs/neverquest-banking-trojan-wild/

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.