Informācija par apdraudējumiem

avalanche-trusteer

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir inficēts ar Avalanche Trusteer datorvīrusu, kas zog interneta bankas piekļuves datus.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu. Kā arī, izmantojot citu iekārtu, operatīvi nomainīt visas paroles, kas bija saglabātas inficētajā iekārtā.

Papildu informācija pieejama šeit:
https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/TA16-336A

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may be infected with Avalanche Trusteer, a computer virus that steals Internet banking access data.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required. Also, using another device, promptly change all passwords that were stored on the infected device.

Additional information is available here:
https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/TA16-336A

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.