Informācija par apdraudējumiem

avalanche-pandabanker

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir inficēts ar Avalanche PandaBanker datorvīrusu, kas paredzēts lietotāju bankas kontu piekļuves datu zādzībai. PandaBanker vīruss ir daļa no Avalanche botu tīkla, kura sastāvā ietilpst arī Andromeda vīruss.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu. Kā arī, izmantojot citu iekārtu, operatīvi nomainīt visas paroles, kas bija saglabātas inficētajā iekārtā.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may be infected with Avalanche PandaBanker, a computer virus designed to steal user bank account access data. PandaBanker virus is part of the Avalanche bot network, which also includes the Andromeda virus.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required. Also, using another device, promptly change all passwords that were stored on the infected device.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.