Informācija par apdraudējumiem

avalanche-kins

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir inficēts ar Avalanche Kins datorvīrusu, kas paredzēts sensitīvas informācijas (paroļu, bankas kontu pieejas datu u.c.) zagšanai no upura iekārtas. Kins vīruss ir daļa no Avalanche botu tīkla, kura sastāvā ietilpst arī Andromeda vīruss.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu. Kā arī, izmantojot citu iekārtu, operatīvi nomainīt visas paroles, kas bija saglabātas inficētajā iekārtā.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību

English


What happened:
Your computer may be infected with Avalanche Kins, a computer virus designed to steal sensitive information (passwords, bank account access data, etc.) from the victim's device. The Kins virus is part of the Avalanche bot network, which also includes the Andromeda virus.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required. Also, using another device, promptly change all passwords that were stored on the infected device.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.