Informācija par apdraudējumiem

andromeda

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu datorā iespējams ir fiksēts Andromeda vīruss. Andromeda trojānis parasti lejupielāde vēl citas kaitnieciskas programmas no kontroles serveriem ar mērķi - nozagt sensitīvu un privātu informāciju no lietotāja iekārtas.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu. Kā arī, izmantojot citu iekārtu, operatīvi nomainīt visas paroles, kas bija saglabātas inficētajā iekārtā.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://blog.avast.com/andromeda-under-the-microscope

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

What happened:
Andromeda virus may be found on your computer. Andromeda Trojans usually download other malicious software from control servers for the purpose of stealing sensitive and private information from a user's device.

English


What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required. Also, using another device, promptly change all passwords that were stored on the infected device.

More information is available here:
https://blog.avast.com/andromeda-under-the-microscope

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.