Informācija par apdraudējumiem

android.triada

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu Android iekārta iespējams ir fiksēts Triada vīruss. Triada trojānis parasti lejupielāde vēl citas kaitnieciskas programmas no kontroles serveriem ar mērķi - nozagt sensitīvu un privātu informāciju no lietotāja iekārtas.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu iekārtas pārbaudi ar antivīrusu programmu, vai pārinstalēt iekārtu pilnībā. Kā arī, izmantojot citu iekārtu, operatīvi nomainīt visas paroles, kas bija saglabātas inficētajā iekārtā.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://cyware.com/blog/triada-a-modular-mobile-trojan-that-actively-uses-root-privileges-to-replace-system-files-d0a4

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

What happened:
Triada virus may be found on your Android device. Triada Trojans usually download other malicious software from control servers for the purpose of stealing sensitive and private information from a user's device.

English


What to do:
A full scan of your device with an antivirus program is required, or a factory reset of your device. Also, using another device, promptly change all passwords that were stored on the infected device.

More information is available here:
https://cyware.com/blog/triada-a-modular-mobile-trojan-that-actively-uses-root-privileges-to-replace-system-files-d0a4

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.