Informācija par apdraudējumiem

accessiblevnc

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu datoram ir aktivizēts VNC (Virtual Network Computing) serviss, kas izmanto TCP 5900 portu, un pieejams no publiskā interneta. Ja VNC ir konfigurācijas nepilnības (nav pareizi un droši uzstādīts), tad tā rezultātā nepiederošām personām varētu būt iespējama attālināta piekļuve pie jūsu datora.

Ko darīt:
Ja jums nav nepieciešama "VNC" funkcionalitāte, tad iesakām šo servisu atslēgt, atslēdzot piekļuvi pie jūsu datora uz porta 5900.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://scan.shadowserver.org/vnc/

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
VNC service (Virtual Network Computing) is enabled on your computer, it uses the TCP 5900 port and is available from the public internet. If VNC has configuration deficiencies (not properly and securely installed), it could result in unauthorised and remote access to your computer.

What to do:
If you do not need VNC functionality, then we recommend disabling this service by disabling access to your computer on port 5900.

More information is available here:
https://scan.shadowserver.org/vnc/

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.