Informācija par apdraudējumiem

accessible-ubiquiti-discovery-service

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu Ubiquite ierīce izmanto "Device Discovery" servisu, kurš ir aktivizēts pēc noklusējuma (rūpnīcas iestatījumi). Caur šo servisu trešās personas var nesankcionēti iegūt potenciāli sensitīvu un konfidenciālu informāciju, kā arī serviss var tikt izmantots kaitnieciskai darbībai, piemēram DDoS uzbrukumos citā iekārtām.

Ko darīt:
Ja jums nav nepieciešama "Device Discovery" funkcionalitāte, tad iesakām šo servisu atslēgt.

Instrukcijas, kā atslēgt servisu, ir atrodamas šajā saitē:
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/204976244-EdgeRouter-Ubiquiti-Device-Discovery

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your Ubiquite device uses "Device Discovery" service that is activated by default (factory settings). This service may allow unauthorised access to potentially sensitive and confidential information by third parties, and may be used for malicious activity, such as DDoS attacks on other equipment.

What to do:
If you do not need the "Device Discovery" functionality, we recommend disabling this service.

Instructions for disabling the service can be found on the following link:
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/204976244-EdgeRouter-Ubiquiti-Device-Discovery

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.