Informācija par apdraudējumiem

accessible-http:cve-2022-37042

Apdraudējuma apraksts:

Jūs saņēmāt šo e-pastu tāpēc, ka Jūsu Zimbra Collaboration Suite programmatūra, iespējams, ir pakļauta RCE ievainojamībai CVE-2022-37042.

Tā ir ievainojamība, kuru veiksmīgi izmantojot uzbrucējs, neautentificējoties var veikt attālināta koda izpildi uz ievainojamā servera, un attiecīgi arī iegūt tam piekļuvi un to pārņemt. Šī ievainojamība skar: Zimbra Collaboration Suite (8.8.15 un 9.0.0)

Ko darīt:
Nepieciešams veikt attiecīgos programmatūras atjauninājumus.

Papildu informācija pieejama šeit:
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-37042 *Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English

What happened:
You received this email because your Zimbra Collaboration Suite server is potentially vulnerable to the RCE vulnerability CVE-2022-37042.

It is a vulnerability that, if successfully exploited by an attacker (does not need to be authenticated), can perform remote code execution on a Zimbra Collaboration Suite server and effectively compromise and take control of the server.
Affected Products: Zimbra Collaboration Suite (8.8.15 and 9.0.0)

What to do:
Please upgrade your Zimbra Collection Suite server to a version where this vulnerability is fixed.

More info:
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-37042

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.