Informācija par apdraudējumiem

accessible-cisco-smart-install

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu maršrutētājā ir aktivizēts Cisco Smart Install serviss, un tas ir pieejams no publiskā interneta. Šo servisu ļaundari var izmantot, lai attālināti veiktu tīkla iekārtu konfigurācijas maiņu.

Ko darīt:
Ja jums nav nepieciešama Cisco Smart Install funkcionalitāte, tad iesakām šo servisu atslēgt.

To var izdarīt maršrutētājā bloķējot TCP portu 4786.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Cisco Smart Install service is enabled on your router, and it is available from the public internet. Wrongdoers can use this service to remotely reconfigure network devices.

What to do:
If you do not need Cisco Smart Install functionality, we recommend disabling the service.

This can be done by blocking TCP port 4786 on the router.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.