Informācija par apdraudējumiem

accessible-adb

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu Android iekārtai ir aktivizēts izstrādātāju rīks - Android Debug Bridge (ADB). Jūs saņēmāt vēstuli, jo ar Jūsu iekārtu iespējams izveidot ADB savienojumu no publiskā interneta. Tas nozīmē, ka Jūsu iekārtai nesankcionēti var piekļūt kāda trešā persona, un veikt izmaiņas gan iekārtas iestatījumos, gan izgūt sensitīvu informāciju.

Ko darīt:
Ja Jums nav nepieciešama ADB funkcionalitāte, tad iesakām ADB servisu atslēgt.

Ja uz jūsu Android iekārtas atrodas "ADB WiFi" lietotne, tad servisu var izslēgt pašā lietotnē, spiežot uz zaļās podziņas.
Ja ADB serviss tika ieslēgts, pieslēdzot Android iekārtu pie datora, tad servisu var izslēgt, attaisot komandrindas pārlūku mapē, kur jūs glabājat ADB datus, un ierakstot "adb usb".

Vairāk info:
https://optocrypto.com/enable-disable-adb-via-wifi-android-without-root-root/

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
The developer tool Android Debug Bridge (ADB) is enabled on your Android device. You received a letter because your device can connect to the ADB over the public internet. This means that an unauthorised person can access your device and make changes to both the device settings and exfiltrate Ssensitive information.

What to do:
If you do not need ADB functionality, we recommend disabling the ADB service.

If you have the "ADB WiFi" app on your Android device, you can disable the service on the app itself by clicking on the green button.
If the ADB service was enabled by connecting the Android device to the computer, then the service can be disabled by opening the command line browser in the folder where you store the ADB data and by typing "adb usb".

More info:
https://optocrypto.com/enable-disable-adb-via-wifi-android-without-root-root/

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.