Informācija par apdraudējumiem

IPMI

Apdraudējuma apraksts:

No interneta pieejama iekārtas IPMI (https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Platform_Management_Interface) kontroles vietne. Piekļuve šim interfeisam notiek izmantojot UDP 623 portu. Drošības nolūkos piekļuve šim interfeisam jāierobežo iekārtas konfigurācijā vai ugunsmūrī.