Informācija par apdraudējumiem

vpnfilter

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar vpnfilter ļaunatūru. Šī ļaunatūra sazinās ar savu kontroles serveri, lai lejupielādētu citus kaitnieciskus failus, kā arī pārsūtītu privātus datus un sensitīvu informāciju no jūsu iekārtas.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with vpnfilter malware. This malware communicates with your control server to download other malicious files and to transfer private data and sensitive information from your device.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.