Informācija par apdraudējumiem

open-natpmp

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu maršrutētājam iespējams ir aktivizēts NAT Port Mapping (NAT-PMP) protokols, kas brīvi pieejams no publiskā interneta svešām personām. Šo protokolu parasti izmanto, lai savienotu viedās ierīces ar jūsu maršrutētāju un ļautu tās pārvaldīt attālināti internetā (viedās spuldzes, durvju zvani utt).

Ko darīt:
Ja jums nav nepieciešama NAT-PMP funkcionalitāte, tad iesakām šo servisu atslēgt. To var izdarīt apmeklējot jūsu rūtera IP adresi ( atrodama uz paša rūtera ), web pārlūkā, un servisu atslēdzot iestatījumos.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai – iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your router may have the NAT Port Mapping (NAT-PMP) protocol enabled, which is freely accessible to third parties from the public internet. This protocol is typically used to connect smart devices to your router and allow them to be managed remotely over the internet (smart lights, doorbells, etc.).

What to do:
If you do not need NAT-PMP functionality, we recommend disabling this service. This can be done by visiting your router's IP address (found on the router itself), a web browser, and disabling the service in settings.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.