Informācija par apdraudējumiem

avalanche-xswkit

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir inficēts ar Avalanche Xswlot datorvīrusu.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu.

Informācija par vīrusa darbību ir atrodama šeit:
https://www.sophos.com/en-us/threat-center/threat-analyses/viruses-and-spyware/Troj~Xswkit-E/detailed-analysis.aspx

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may be infected with Avalanche Xswlot computer virus.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

Information about the operation of the virus can be found here:
https://www.sophos.com/en-us/threat-center/threat-analyses/viruses-and-spyware/Troj~Xswkit-E/detailed-analysis.aspx

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.