Informācija par apdraudējumiem

avalanche-tinba

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir inficēts ar Avalanche Tinba datorvīrusu, kas paredzēts sensitīvas informācijas zagšanai no lietotāja iekārtas

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu. Kā arī, izmantojot citu iekārtu, operatīvi nomainīt visas paroles, kas bija saglabātas inficētajā iekārtā.

Vīrusa apraksts pieejams šeit:
https://www.f-secure.com/v-descs/trojan_w32_tinba.shtml

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai – iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību

English


What happened:
Your computer may be infected with Avalanche Tinba, a computer virus designed to steal sensitive information from a user's device.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required. Also, using another device, promptly change all passwords that were stored on the infected device.

A description of the virus is available here:
https://www.f-secure.com/v-descs/trojan_w32_tinba.shtml

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.