Informācija par apdraudējumiem

accessible-rsync

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu datoram ir aktivizēts Rsync serviss, kas parasti tiek izmantots datu sinhronizācijai un failu apmaiņai ar citām ierīcēm, un ir pieejams no publiskā interneta bez paroles, kas var apdraudēt Jūsu iekārtas un datu drošību.

Ko darīt:
Ja jums nav nepieciešama Rsync funkcionalitāte, tad iesakām šo servisu atslēgt, atslēdzot piekļuvi pie jūsu datora uz porta 873.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Rsync service is enabled on your computer, service is typically used to synchronise data and share files with other devices and is accessible from the public internet without a password, which can compromise the security of your device and data.

What to do:
If you do not need Rsync functionality, then we recommend disabling this service by disabling access to your computer on port 873.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.