VIDEO: ENISA mudina sargāt savus datus

Eiropas tīklu un informācijas drošības aģentūra ENISA (European Network and Information Security Agency) ir izveidojusi vairākus video sižetus, kuru mērķis veicināt izpratni par informācijas drošības nozīmi darbā. Septiņos sižetos attēlotas dažādas situācijas, kurās cilvēki nonāk ikdienā. Piemēram, strādājot ar datiem birojā, publiskās vietās, ceļojuma laikā un tamlīdzīgi. Īpaša loma video materiālos veltīta drošai datu lietošanai un tam, kā pasargāt svarīgu informāciju no zagļiem un nevēlamiem interesentiem.