Izveidota interaktīvi izglītojoša spēle par drošību internetā

"Net-Safe Latvia"drošāka interneta centrs interaktīvo spēli par drošību internetā "Pele, drošība un internets" izstrādāja ar mērķi padarīt apmācības procesu par interneta drošības jautājumiem bērniem saistošāku un interesantāku. Spēle pieejama šeit: www.drossinternets.lv/spele/ Spēļu spēlēšana ir iecienīts un bērniem populārs interneta izmantošanas veids, aktīvi spēles internetā spēlē 66% bērnu vecumā līdz 13 gadiem un 52% vecumā no 14 – 18 gadiem.* Izstrādātās spēles mērķa auditorija ir 5. – 6. klašu skolēni, kuriem, atbilstoši Noteikumiem par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem (MK noteikumi Nr.1027) ir paredzēta apmācība par drošību internetā. Spēlē apskatītās galvenās tēmas:
  • informācijas ievietošana sociālajos tīklos,
  • datora tehniskās aizsardzības nodrošināšana,
  • drošu paroļu veidošana,
  • emocionāla pazemošana un citas problēmsituācijas internetā
Spēles laikā spēlētājam tiek sniegta izglītojoša informācija un padomi, kurus ievērojot, interneta izmantošana var kļūt drošāka. Spēli katrs var spēlēt patstāvīgi, kā arī esam aicinājuši skolotājus spēli izmantot kā izglītojošu rīku ar bērniem pārrunājot interneta drošības jautājumus. Spēles izmantošana mācību procesā atvieglo arī skolotāju darbu, jo spēles ietvaros tiek apskatīti būtiskākie jautājumi par interneta drošību, ar kuriem var saskarties konkrētā vecuma bērni. Skolotājiem ir sagatavots metodiskais materiāls, kurā ievietota koncentrēta informācija par būtiskākajiem interneta drošības jautājumiem, kas tieši saistāmi ar spēli. Metodiskais materiāls skolotājiem pieejams šeit: http://ej.uz/cvsy Visas spēlē iekļautās tēmas detalizēti izklāstītas Rokasgrāmatā skolotājiem, kas elektroniski pieejama šeit: http://www.drossinternets.lv/page/81 Spēles paredzamais spēlēšanas laiks ir 25 – 30 minūtes, lai mācību stundas ietvaros skolotājam būtu laiks gan ar bērniem pārrunāt interneta drošības jautājumus, kas tiek apskatīti spēlē, gan arī izspēlēt visus 5 spēles līmeņus un beigās nokārtot arī eksāmenu un izdrukāt diplomus. Lai arī spēles galvenā mērķauditorija ir 5. – 6. Klašu skolēni, tā var būt jautra un interesanta arī jaunākiem un vecākiem bērniem, tāpat arī pieaugušajiem! Pamēģiniet paši: www.drossinternets.lv/spele/ _________ * Pēc 2010. Gada pētījuma "Moderno tehnoloģiju izmantojums un drošība internetā" rezultātiem, pieejami šeit: http://www.drossinternets.lv/page/254