Failu apmaiņa

Raksta pamatā izmantoti materiāli no Drošs internets rokasgrāmatas skolotājiem „Drošība internetā”.

Failu apmaiņa

Failu apmaiņa ir process, kura laikā jūs apmaināties ar dažādiem dokumentiem, fotogrāfijām, datorprogrammām, mūzikas vai video failiem, izmantojot datoru ar interneta pieslēgumu. Šis process iekļauj abas – augšupielādes un lejupielādes darbības. Failu apmaiņa nenošķir, vai jūs apmaināties ar failiem, kurus esat radījuši paši vai kurus ir radījis kāds cits. Atšķirība ir tā – kam pieder autortiesības uz konkrētu dokumentu vai failu, kuru jūs esat augšupielādējis. Ir būtiski saprast, ka failu apmaiņa ne vienmēr ir nelegāla. Tā kļūst nelegāla tikai tad, kad jūs kā lietotāji sākat augšup/lejupielādēt failu, kuru aizsargā autortiesības (piemēram, kāda izpildītāja dziesmu, kādu filmu vai tml.). Tas, ka, izmantojot failu apmaiņas programmu, jūs kādam nosūtīsiet savu rasktu, fotogrāfiju vai citu sevis radītu darbu, ir pilnīgi legāls failu apmaiņas process. Tikai pēdējo gadu laikā termini „failu apmaiņa” un „failu apmaiņas programmas” tiek saistīti ar nelegālām aktivitātēm internetā un pirātismu.

Vai failu apmaiņa ir nelegāla?

Failu koplietošana un failu apmaiņas programmu lietošana nav nelikumīga, ja tā ietver jūsu pašu radītu failu augšup/lejupielādi. Jūs varat dalīties ar tādiem failiem kā savu pēdējo brīvdienu fotoattēli, paša rakstīts referāts vai iedziedāta dziesma, taču tādu failu kā populārās mūzikas un filmu augšup/lejupielāde bez oficiālu izplatīšanas tiesību saņemšanas no autora ir nelikumīgi vairumā valstu Eiropā un lielākajā daļā citu valstu pasaulē. Atbildība par nelegālu failu apmaiņu ir atrunāta Autortiesību likumā katrā valstī individuāli. Latvijas Republikas Autortiesību likums 68. pantā cita starpā saka:
Par autortiesību un blakustiesību pārkāpumu uzskatāma darbība, ar kuru aizskartas autortiesību un blakustiesību subjekta personiskās vai mantiskās tiesības, to skaitā:  
 • autortiesību un blakustiesību objektu fiksācija, to publicēšana, publiskošana, reproducēšana un izplatīšana jebkādā veidā bez autortiesību un blakustiesību subjekta piekrišanas;
 • darbība, ar kuru bez autortiesību un blakustiesību subjekta atļaujas tiek dzēsta, grozīta vai pārveidota autortiesību un blakustiesību subjekta pievienotā elektroniskā informācija par tiesību pārvaldījumu;
 • darbība, ar kuru tiek izplatīts, raidīts, publiskots vai publicēts tiesību objekts, kam bez atļaujas dzēsta, grozīta vai pārveidota elektroniskā informācija par tiesību pārvaldījumu.

Vai jums draud cietumsods par nelegālu failu augšup/lejupielādi?

Failu koplietošana ir nelikumīga darbība, piemēram, jaunāko Holivudas filmu, jaunāko mūzikas video un dziesmu augšup/lejupielāde. Latvijā tiesa par šādu pārkāpumu cietumsodu nepiemēros, taču atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 155.8 pantam – par tādu autortiesību vai blakustiesību objektu iegūšanu realizācijai, uzglabāšanu vai slēpšanu, kuri publicēti, reproducēti vai kā citādi izmantoti, pārkāpjot autortiesības vai blakustiesības – uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos objektus un to nesējus – tātad ir jārēķinās ar pamatīgu naudas sodu un to, ka dators, kurā faili tika uzglabāti, tiks konfiscēts. Tomēr ir jārēķinās, ka autortiesību pārkāpumi var novest arī pie reāla cietumsoda – tie var būt gadījumi, kad autortiesību pārkāpumi notikuši lielos apmēros vai veikti ar mērķi gūt peļņu, vai tml., cietumsodu par autortiesību pārkāpumiem paredz arī Krimināllikuma 148., 149.pants.

Vai failu apmaiņas programma ir tas pats, kas vienādranga tīkls (P2P)?

Vienādranga tīkls ir tehnoloģija, kas ļauj tiem, kas ir šim tīklam pieslēgušies, savstarpēji veikt failu apmaiņu. Šie tīkli ir tikai viens no veidiem, kā var veikt failu apmaiņu internetā. Diemžēl, pateicoties anonimitātei, ko šie tīkli piedāvā, pārsvarā notiek apmaiņa ar autortiesībām aizsargātiem failiem. Tomēr ir vērojama tendence, ka filmu industrijas arī iesaistās šajos tīkos un piedāvā  failu lejupielādi veikt legāli par samaksu.

Kādas ir alternatīvas nelegālai failu apmaiņai?

Izmantojiet kādu no likumīgajiem pakalpojumiem, kas piedāvā jaunākās mūzikas un filmu lejupielādi, tādas vietnes kā Napster, iTunes u.c. Latvijā ir pieejami vairāki tiešsaistes mūzikas veikali, kas piedāvā gan noklausīties jaunāko, gan iegādāties sev tīkamo melodiju: piemēram, http://www.doremi.lv/ - ir iespējams noklausīties un iegādāties dažādu Latvijas mūziķu dziesmas. Arī vairākām Latvijas mūzikas kompānijām ir izveidoti tiešsaistes veikali, kur var gan noklausīties, gan arī iegādāties dažādu mūziķu albumus un dziesmas. Tāpat ir vērts sekot līdzi savu elku mājas lapās ievietotajai informācijai - arvien biežāk jaunākos singlus grupas piedāvā lejupielādēt bez maksas.

Kas ir autortiesības?

Autortiesības ir ekskluzīvas tiesības darba autoriem izplatīt, reproducēt un padarīt savus darbus pieejamus sabiedrībai. Autortiesību mērķis ir aizsargāt darba autoru, sniedzot tam iespēju kontrolēt to, kā tiek izmantots viņa radītais darbs, kā arī saņemt atlīdzību par darba izmantošanu un izplatīšanu. Latvijā ar autortiesībām ir aizsargāti:
 • literārie darbi – grāmatas, brošūras, runas, datorprogrammas, lekcijas, sprediķi un tml.
 • dramatiskie un muzikāli dramatiskie darbi, scenāriji, audiovizuālu darbu literārie projekti;
 • horeogrāfiskie darbi un pantomīmas;
 • muzikālie darbi ar tekstu vai bez tā;
 • audiovizuālie darbi;
 • zīmējumi, glezniecības, tēlniecības un grafikas darbi un citi mākslas darbi;
 • lietišķās mākslas darbi, dekorācijas un scenogrāfijas darbi;
 • dizaina darbi;
 • fotogrāfijas un darbi, kas izpildīti fotogrāfijai līdzīgā veidā;
 • celtņu, būvju, arhitektūras darbu skices, meti, projekti un celtņu un būvju risinājumi, citi arhitektūras darinājumi, pilsētbūvniecības darbi un dārzu un parku projekti un risinājumi, kā arī pilnīgi vai daļēji uzceltas būves un realizētie pilsētbūvniecības vai ainavu objekti;
 • ģeogrāfiskās kartes, plāni, skices, plastiskie darbi, kas attiecas uz ģeogrāfiju, topogrāfiju un citām zinātnēm;
 • citi autoru darbi.
Latvijā ar autortiesībām nav aizsargāti:
 • normatīvie un administratīvie akti, citi valsts un pašvaldību iestāžu izdoti dokumenti un tiesas nolēmumi (likumus, tiesu spriedumus, lēmumus un citus oficiālus dokumentus), kā arī šo tekstu oficiālie tulkojumi un oficiālās konsolidētās versijas;
 • valsts apstiprinātie, kā arī starptautiski atzītie oficiālie simboli un zīmes (karogi, ģerboņi, himnas, apbalvojumi), kuru lietošanu nosaka atsevišķi normatīvie akti;
 • kartes, kuru sagatavošanu un lietošanu nosaka normatīvie akti;
 • presē, radio vai televīzijas raidījumos vai citos saziņas līdzekļos sniegtā informācija par dienas jaunumiem, dažādiem faktiem un notikumiem;
 • idejas, metodes, procesi un matemātiskās koncepcijas.
Šobrīd gan Latvijā, gan Pasaulē notiek diskusijas par autortiesībām un to piemērošanu 21.gadsimta situācijai – moderno tehnoloģiju pārbagātības laikmetā, līdz ar to iespējams, ka pavisam drīz ir gaidāmas izmaiņas šajā jomā.

Padomi tiem, kas izmanto failu apmaiņu

Ja jūs izmantojat failu apmaiņas programmas, tad uzmanieties:
 • lietojot failu apmaiņas programmas, ļoti viegli ir iespējams lejupielādēt kādu vīrusu vai citu programmu, kas var kaitēt jūsu datoram, datorā esošajai programmatūrai un jūsu personiskajai informācijai, kuru jūs nemaz nevēlaties kādam rādīt;
 • populāri faili šajās programmās bieži tiek aizstāti ar citiem failiem, vienkārši nomainot tiem nosaukumu – tā jūs varat lejupielādēt ko negribētu, vai pat nelikumīgu;
 • augšupielādējot failus programmā, esiet uzmanīgi un sekojiet līdzi tam, lai jūs nejauši nepadarītu publisku kādu privātu vai pat slepenu informāciju;
 • Atcerieties! Ja jūs augšupielādējat failus, kurus neesat radījuši paši un uz kuru publicēšanu jums autors nav devis tiesības, tad šādi jūs varat pārkāpt Autortiesību likumu.